Aktuality

FacebookTmaveSeda  InstagramTmaveSeda

Práce ve společnosti inmed Medizintechnik GmbH – Německo

Heinrich-Krumm-Straße 5, 63073 Offenbach/Main

V průběhu jara byla naší firmou úspěšně realizována další zakázka v německém městě Offenbach/Main.
Jednalo se o práci na několika halách společnosti inmed Medizintechnik GmbH.
Níže uveden seznam prováděných prací :

– demontáž podstropních akustických panelů (Hala 1 a 2)
– průmyslové malování plechového opláštění stropů, oplechování světlíků a podstropních ocelových konstrukcí. Z konstrukcí se konkrétně jedná o ocelové podstropní vazníky a pomocné konstrukce mezi vazníky – zavětrování.
– průmyslové malování betonových stěn a sloupů
– čištění a malování ocelových sloupů a pomocných konstrukcí mezi sloupy ve výškovém rozsahu od země po jeřábové dráhy v šedém odstínu (RAL 7046 )
– očištění světlíků, skel bočních oken, sekčních vrat a „fóliového“ opláštění na boční stěně
– průmyslové čištění jeřábových drah a mostových jeřábů
– očištění jeřábových drah z horní strany a kabelových lávek od prachu a hrubých nečistot za pomoci průmyslového vysávání
– chemické čištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu, těles topení a těles světel (z venkovní strany)
– nástřik části fasády v bílém odstínu

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Inmed Medizintechnik GmbH_před a po_malý web

 


Welte Cardan Service GmbH – Německo

Adlerstraße 12, 45307 Essen

Práce v sousedním Německu v tomto roce pokračovaly realizací zakázky ve městě Essen nedaleko Düsseldorfu. Jednalo se o čištění a malování Výrobní haly a přilehlého skladu ve společnosti Welte Cardan Service GmbH.

Níže uveden seznam prováděných prací:

– průmyslové malování plechového opláštění stropů a ocelových podstropních vazníků
– čištění světlíků (z vnitřní strany), těles topení a všech trubkových rozvodů instalovaných pod stropem. Konkrétně se jedná o rozvody vody, plynu, tlakového vzduchu a rozvody topení
– očištění kabelových lávek a těles světel (z horní strany) od prachu a hrubých nečistot za pomoci průmyslového vysávání

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Welte cardan Esse_před_po_1_malý web

 


Realizace zakázky ve společnosti Traso s.r.o.  – Česká republika.

Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Další ze zakázek z první třetiny letošního roku byla práce pro společnost Traso s.r.o. v moravském městě Frenštát pod Radhoštěm.
Zde probíhala realizace na jedné z hal, kde byly prováděny níže uvedené práce:

– mechanické odstranění odlupujících se původních maleb na betonových stěnách a to vždy lokálně v místech poškození (do rozsahu 30 m²)
– zaizolování skvrn z výroby a po zatékání na betonových stropech a betonových stěnách a to vždy lokálně v místech poškození (do rozsahu 30 m²)
– malování plechového opláštění stropu
– malování betonových stropů včetně ke stropům těsně přilehlých ocelových konstrukcí a betonových stěn
– čištění skel bočních oken z vnitřní strany
– očištění všech technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů vody, plynu, těles světel, těles topení a všech elektro rozvodů.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Traso_Frenštát_malý web

 


DILEB Maschinenbau GmbH & Co. KG – Německo.

Dillinger Str. 130, 66822 Lebach/Saar

Kromě prací na halách v České republice jsme v prvních měsících letošního roku realizovali také několik zakázek v zahraničí. Jednou z nich bylo průmyslové čištění a malování na výrobní hale ve společnosti DILEB Maschinenbau GmbH & Co. KG ve městě Lebach.
Níže uveden konkrétní seznam prováděných prací.

– průmyslové malování betonového stropu včetně podstropních vazníků a plechového opláštění stropu
– malování betonových stěn a betonových sloupů na stěnách
– čištění ocelových sloupů, jeřábových drah a mostových jeřábů (dráhy a jeřáby z pohledových ploch)
– chemické očištění skel bočních oken z vnitřní strany
– očištění technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a hrubých nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu, těles topení, světel, kabelových lávek a všech elektro rozvodů. Dále se jedná o očištění jeřábových drah a mostových jeřábů (obojí z horní strany).

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Dileb_pred_a_po_malý web

 


Práce pro společnost Plechtechnik s.r.o. – Česká republika

Kyjovská 3597, 580 01 Havlíčkův Brod

Začátek roku 2018 patřil především zakázkám v České republice. Jednou z prvních realizací v tomto roce bylo čištění a malování hal ve společnosti Plechtechnik s.r.o. v Havlíčkově Brodu.
Níže provedené práce probíhali na dvou halách – Svařovna a Montáž:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropů včetně podstropních ocelových konstrukcí a světlíků z vnitřní strany
– chemické čištění ocelových sloupů včetně zavětrování mezi sloupy, jeřábových drah z pohledových ploch, mostových jeřábů a skel bočních oken (z obou stran)
– průmyslové malování betonových stěn (ve výškovém rozsahu od omyvatelných soklů stěn po strop)
– malování soklů betonových stěn
– očištění všech technických instalací na stěnách a ve výškách. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů vody, plynu, těles topení a těles světel (z horní strany). Dále se jedná o očištění sekčních vrat z obou stran.
– očištění všech elektro rozvodů na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot pomocí průmyslového vysávání

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Plechtechnik_malý web

 


Realizace zakázky ve společnosti Řetězy Vamberk spol. s r.o. – Česká republika

Dvořákova 426, 517 54 Vamberk

Na přelomu loňského a letošního roku jsme opět navázali spolupráci s firmou Řetězy Vamberk spol. s r.o., kde probíhalo malování a čištění dvou průmyslových hal.
Jednalo se již o několikátou realizaci zakázky v této společnosti. Nyní na halách probíhali níže uvedené práce.

– průmyslové malování betonových stropů včetně podstropních betonových vazníků
– malování betonových stěn, sloupů a jeřábových drah z pohledových ploch
– malování dřevěných obkladů stropu
– očištění všech technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů vody, plynu, těles světel, těles topení a všech elektro rozvodů.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

řetězy Vamberk_web malý

 


Průmyslové malování ve společnosti Sapa Profily a.s. – Slovensko.

Na Vartičke 7, 96501 Žiar nad Hronom

Práce v sousedním Slovensku jsme v letošním roce úspěšně uzavřeli realizací zakázky ve společnosti SAPA Profily a.s., která sídlí ve městě Žiar nad Hronom.
Spolupráci s touto společností jsme navázali již v létě tohoto roku, kdy probíhalo malování první části haly Lisovna.
Nyní práce probíhaly na druhé části této haly a díky šikovnosti našich zaměstnanců byla zakázka ke spokojenosti zákazníka zdárně dokončena ještě před smluveným termínem.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonových stropů
– průmyslové malování betonových podstropních podélných a příčných vazníků
– očištění všech technických instalací a rozvodů pod malovanými stropy od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů požární vody, plynu, těles světel, těles topení a všech elektro rozvodů.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

sapa2

 


Práce ve společnosti Velteko, s.r.o. – Česká republika.

K Borovičkám 1716, 258 01 Vlašim

Společnost VELTEKO Vlašim, sídlící ve Středočeském kraji, je výrobcem high-tech balicích strojů a balicích linek.
Během listopadu 2017 zde probíhala realizace naší další zakázky. Jednalo se o průmyslové čištění a malování plechového stropu a podstropních konstrukcí. Veškeré práce na zakázce byly prováděny v odpoledních a nočních směnách pro zajištění plynulého provozu firmy bez nutnosti přerušení výroby.

Prováděné práce:
– malování plechového opláštění stropu včetně podstropních konstrukcí – vše v bílém odstínu. Z ocelových konstrukcí se konkrétně jedná o ke stropu těsně přilehlé I profily, pomocné konstrukce mezi vazníky a o podélné příhradové vazníky.
– malování příčných podstropních příhradových vazníků v odstínu RAL 7035
– čištění těles světel, topení a kabelových lávek (vše instalované pod stropem) od prachu a hrubých nečistot pomocí průmyslového vysávání.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Velteko Vlašim web malý

 


Realizace zakázky ve společnosti Steinbrenner GmbH – Německo.

Diebacher Str. 21, 91610 Insingen

O letošním podzimu jsme také navázali spolupráci s firmou Steinbrenner GmbH, sídlící zhruba 200 km od česko-německých hranic ve městě Insingen. Jedná se o společnost zabývající se výrobou polotovarů za pomoci CNC obrábění, řezání plamenem atd.
Na základě přání zákazníka jsme zde realizovali kompletní čištění haly. Veškeré níže uvedené práce byly prováděny pomocí ručního čištění.

Prováděné práce:
– chemické čištění plechového opláštění stropů včetně podstropních ocelových konstrukcí
– chemické čištění plechového opláštění stěn, ocelových sloupů na stěnách a v prostoru, ocelových konstrukcí podesty, schodiště a skel bočních oken (z vnitřní strany)
– průmyslové čištění jeřábových drah (z pohledových stran, tj. ze spodních a bočních ploch).
– očištění těles světel a mostových jeřábů

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

steinbrenner

 


Práce ve společnosti SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. – Slovensko.

Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno

Během podzimu jsme úspěšně realizovali další ze zakázek v sousedním Slovensku a to čištění a malování hal pro společnost SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. ve městě Komárno. Firma se zabývá převážně výrobou lodních objektů (nákladních lodí, plovoucích jeřábů atd.) a těžkých ocelových konstrukcí (svařované mostové konstrukce, nosné ocelové konstrukce hal atd.).

Níže přehled prací, které probíhaly na několika halách v areálu společnosti:
– průmyslové malování betonových stropů včetně podstropních vazníků, betonových stěn a sloupů
– očištění všech technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu, odsávání, těles světel, těles topení a všech elektrorozvodů. Dále se jedná o čištění jeřábových drah.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

sam ship

 


Příprava na vánoční svátky.

7.12.2017, Švihov

Vánoce se nezadržitelně blíží a proto ani v sídle naší provozovny, malebném městečku Švihov, nesmí chybět tradiční výzdoba v čele s krásným vánočním stromem. Jeho zdobení se i letos ujali také naši zaměstnanci. :-) Slavnostní rozsvícení pak proběhlo v neděli 3.12.

!sablona_pred_a_po_facebook_malý

 


Práce pro společnost BENTELER Automobiltechnik GmbH. – Německo.

Im Lütkefeld 7-11, 34414, Warburg

Jedna z nedávných pracovních cest našich zaměstnanců vedla také do německého Warburgu, kde sídlí jedna z poboček společnosti Benteler Automobiltechnik GmbH, vyrábějící komponenty a moduly pro podvozky, karoserie, motory a výfukové systémy.
Spolupráce s firmou Benteler GmbH. probíhá již několik let, během kterých jsme realizovali celou řadu prací nejen ve městě Warburg, ale také např. v sídle společnosti ve městě Paderborn.

Při poslední realizaci se jednalo o tyto práce:
– malování plechového opláštění stropu včetně podstropních konstrukcí. Konkrétně se jedná o ke stropu těsně přilehlé podélné I profily, podstropní vazníky a pomocné konstrukce mezi vazníky
– malování jedné boční stěny včetně ocelových sloupů na stěně
– malování ocelových sloupů v prostoru a jeřábových drah
– zhotovení omyvatelného soklu v bílém odstínu
– očištění technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a hrubých nečistot za pomoci ometání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu a těles světel
– chemické očištění světlíků a skel bočních oken

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Benteler

 


Průmyslové čištění a malování ve společnosti McHale Hungária Kft. – Maďarsko.

Tószegi út 47, 5000, Szolnok

Kromě realizace první francouzské zakázky naši zaměstnanci v srpnu letošního roku zavítali i do dalších zemí. Jednou z nich bylo např. Maďarsko, kde se uskutečnila zakázka pro společnost McHale Hungária Kft. ve městě Szolnok. Jedná se o firmu zabývající se výrobou lisů a baliček pro zemědělské stroje.

Níže uvedené práce pro společnost probíhaly v letní odstávce na hale svařovny:
– očištění plechového opláštění stropu a plechového opláštění stěn včetně oken a sekčních vrat
– chemické čištění ocelových sloupů a jeřábových drah
– malování betonových podstropních vazníků, betonových sloupů a betonových soklů stěn
– chemické očištění světlíků z vnitřní strany, těles světel a mostových jeřábů
– odprašnění technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách. Konkrétně se jedná o rozvody vody, plynu, tlakového vzduchu a rozvody odsávání

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

McHale

 


PLASTIC OMNIUM EXTERIEUR SA – Francie.

ZI Les Franchises, 522 00 Langres

Srpen 2017 byl v naší firmě mimo jiné ve znamení první francouzské výpravy do společnosti Plastic Omnium Exterieur SA, sídlící ve městě Langres v severovýchnodní části Francie. Jedná se o společnost zabývající se výrobou plastových komponentů do automobilového průmyslu.
Ačkoliv šlo o první krok „do neznáma“, co se francouzských zakázek týká, realizace dopadla na výbornou a malým bonusem byla i ochutnávka šneků, které naši zaměstnanci přivezli z této cesty. :)

Přehled realizovaných prací:
– odprašnění stropů, podstropních profilů a příhradových podstropních vazníků
– malování obkladů stropů včetně ocelových konstrukcí v ploše stropu a ocelových konstrukcí ke stropu těsně přilehlých v bílém odstínu
– malování ocelových příhradových podstropních vazníků v bílém odstínu
– ruční očištění světlíků z vnitřní strany

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Plastic Omnium_před a po_web malý

 


Realizace zakázky ve společnosti Ulstrup Plast s.r.o. – Slovensko.

Stredská 1, 916 23 Pobedim

Do okruhu zemí naší působnosti patří také sousední Slovensko, kde jsme například v letošním červenci úspěšně realizovali jednu ze zakázek v obci Pobedim nedaleko Nového Mesta nad Váhom. Na okraji této obce se nachází společnost Ulstrup Plast s.r.o., zabývající se výrobou plastů a forem.

V hale společnosti byly prováděny níže uvedené práce:
– průmyslové očištění a malování plechového opláštění stropu včetně podstropních konstrukcí
– malování betonových stěn v bílém odstínu včetně obnovy soklu na betonových stěnách v odstínu RAL 5015 (v množstevním a výškovém rozsahu dle stávajícího stavu)
– čištění a malování ocelových konstrukcí haly (v modrém odstínu RAL 5005)
– očištění skel bočních oken z vnitřní strany
– očištění technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách od prachu a hrubých nečistot

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Ulstrup plast s.r.o. před a po_malý web

 


Práce pro společnost Z&J Technologies GmbH – Německo.

Bertramsweg 6, 52355 Düren

Další z mnoha zakázek realizovaných v sousedním Německu byla například práce na výrobní hale ve městě Düren, ležící jen pár kilometrů od belgických hranic. Zde sídlí společnost Z&J Technologies GmbH, která se specializuje na výrobu produktů pro železářský, ocelářský, petrochemický a sklářský průmysl.

Ve výrobní hale firmy Z&J Technologies GmbH bylo v červnu letošního roku prováděno kompletní průmyslové čištění a malování.

Prováděné práce:
– malování plechového opláštění stropu, betonových (cihelných) stěn a plechového opláštění stěn v bílém odstínu
– malování soklu na stěnách v odstínu RAL 7012
– chemické očištění a nátěr ocelových podstropních vazníků, ocelových sloupů, jeřábových drah, ocelových konstrukcí za jeřábovou dráhou a lávky jeřábové dráhy (v odstínu RAL 7012)
– průmyslové chemické očištění a nátěr mostových jeřábů v žlutém odstínu RAL 1028
– čištění skel bočních oken, sekčních vrat a světlíků z vnitřní strany
– očištění technických instalací a trubkových rozvodů na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot pomocí průmyslového vysávání

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Z&J Technologies GmbH pred a po_malá web

 


Průmyslové čištění a malování ve společnosti SYSTAIR Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG – Německo.

Maybachstraße 3/1, 71735 Eberdingen

Společnost Hezčí domy giraffe facility s.r.o. za svých 24 let zkušeností rozšířila svou působnost do mnoha zemí Evropy. Jednou z nich je i Německo, kde naše firma v posledních letech úspěšně realizovala desítky zakázek.
V loňském roce jsme například zavítali do společnosti SYSTAIR Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG, která sídlí zhruba 300 km od česko-německých státních hranic ve městě Eberdinen – Hochdorf. Firma se zabývá výrobou systémů pro čištění a odsávání vzduchu, kuchyňských digestoří a pod.

Na přání zákazníka bylo realizováno čištění a malování ve výrobní hale a očištění a nátěr plechových střech.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropu včetně podstropních konstrukcí (ke stropu přilehlé podélné vaznice a podstropní vazníky)
– průmyslové malování betonových (cihelných) stěn
– chemické čištění ocelových sloupů a jeřábových drah
– průmyslové chemické čištění skel bočních oken z vnitřní strany
– očištění světlíků, sekčních vrat (obojí z vnitřní strany), rozvodů odsávání (klimatizace) a mostového jeřábu

U práce na střechách hal se konkrétně jednalo o čištění střech vysokotlakým „vodním kladivem“ tj. tlakovou vodou o výkonu 500 bar a následný nátěr plechového opláštění střech na dvou výrobních halách.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

systair

 


Průmyslové čištění a malování ve společnosti Motor Jikov a.s. – Česká republika.

Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice

Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. sahá až do roku 1899. Za více než sto let prošla mnoha etapami vývoje a dnes je tato ryze česká akciová společnost matkou čtyř dceřiných podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením.
Hlavními obory podnikání holdingu MOTOR JIKOV GROUP jsou slévárenství, obrábění, montáže a podpůrné procesy (výroba forem a jednoúčelových strojů, kalení v ochranné atmosféře, galvanické zinkování, černění, žíhání atd.) se zaměřením převážně na automobilový a spotřební průmysl. Sortiment vlastních výrobků zahrnuje např. čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), nýtovací nářadí, dvoutaktní motory Jikov, formy a jednoúčelové stroje a další.

První realizace zakázky firmou Hezčí domy facility s.r.o. ve společnosti Motor Jikov a.s. probíhala již před několika lety, kdy byly prováděny práce na halách „Velké a malé slévárny“. V letošním roce bylo uskutečněno čištění a malování na hale „Vysokotlakého lití“, kde byly na přání zákazníka provedeny níže uvedené práce.

Prováděné práce:
– malování vnitřních betonových stěn, sloupů, jeřábových drah, vazníků a stropu
– průmyslové čištění technických instalací ve výškách vysáváním (rozvody elektřiny, izolované i neizolované rozvody vody, tlakového vzduchu a těles světel z horní strany)
– průmyslové chemické čištění skel bočních oken, sekčních vrat (obojí z vnitřní strany) a mostového jeřábu z pohledových stran, tj. z bočních a spodních ploch

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Investix (Motor Jirkov)_před a po

 


Práce ve společnosti Tesla Karlín – Česká republika.

V Chotejně 1345/10, 102 00 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. byla založena Fondem národního majetku. Byla vytvořena v návaznosti na schválený privatizační projekt státního podniku TESLA KARLÍN z jeho pražského závodu. V oboru telekomunikační techniky má více jak sedmdesátiletou tradici. V průběhu let se měnili majitelé podniku počínaje významným českým vynálezcem Františkem Křižíkem přes Siemens Halske, státní vlastnictví až po dnešní formu akciové společnosti. Podobně se vystřídala řada generací telekomunikační technologie: krokové voliče, křížové spínače, elektronky, tranzistory, integrované obvody, mikroprocesory. TESLA KARLÍN, a.s. představuje tradičního a kvalitního partnera při řešení projektů telekomunikačních a datových sítí, působí na telekomunikačním trhu ve střední a východní Evropě. Zákazníkům poskytují inovační řešení navržená na míru, plně přizpůsobená potřebám daného odvětví.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonových stěn a stropů
– průmyslové chemické očištění skel bočních oken z vnitřní strany a všech technických instalací na stěnách a ve výškách. Z instalací se konkrétně jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu, odsávání, těles světel a těles topení.
– průmyslové očištění všech elektro rozvodů na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

tesla fb

 


O společnosti Sklářské stroje Znojmo, s.r.o. – Česká republika.

Hlavní 136/34, 669 04 Znojmo

Roku 1959 byly v Příměticích u Znojma položeny základní kameny národního podniku Sklářské strojírny a slévárny, n.p.. V roce 1974 byli přejmenovány na SKLOSTROJ, n.p. Po privatizaci národního podniku SKLOSTROJ vzniká roku 1994 společnost Sklářské stroje Znojmo, s.r.o. O rok později navazují spolupráci s belgickou společností Sibille Glass jako dodavatelem know – how v oblasti chlazení skla. Následně otevírají svůj druhý závod, vzdálený necelých 800 m od hlavního podniku. Tímto krokem dochází k zdvojnásobení výrobních a skladovacích ploch. Postupem času dále zvyšují výrobní kapacity, modernizují výrobu svých produktů a rozšiřují oblasti výrobního programu.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonových stropů včetně ke stropu těsně přilehlých betonových „žeber“
– průmyslové malování betonových stěn a sloupů ve výškovém rozsahu od omyvatelného soklu po strop
– průmyslové očištění všech technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu, těles světel, těles topení a všech elektro rozvodů. Dále se jedná o vodorovné plochy jeřábových drah.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

sklářské stroje

 


O společnosti O.K. Navy, spol. s.r.o. – Česká republika.

B. Egermanna 305, 473 01 Nový Bor

Píše se 2.dubna 1992 a společnost O.K. Navy, spol. s.r.o. je zapsaná do obchodního rejstříku. Společnost sídlí v Novém Boru. Specializují se na přesnou nástrojářskou výrobu, výrobu a údržbu vstřikovacích forem a výrobu sestav a strojních částí. Dodávají unikátní řešení v oblasti přesného strojirenství, nástrojářství, formařství a výroby tvářecích, střižných a lisovacích nástrojů. Dále poskytují komplexní služby od analýzy vyrobitelnosti, návrhu, výroby, přes kompletaci až po servis a jsou tak schopní reflektovat specifické požadavky klientů. Součástí výrobního programu je servis a úprava veškerého sortimentu. Jejich služby využívají čeští i zahraniční klienti.

Prováděné práce:
– mechanické odstranění odlupujících se původních maleb na stěnách a sloupech a to vždy lokálně v místech poškození
– hrubé zednické opravy betonových stěn a sloupů a to vždy lokálně v místech poškození (velké praskliny, otvory po konstrukcích) do rozsahu cca 25 m²
– zaizolování skvrn z výroby a po zatékání (do rozsahu 30 m²)
– průmyslové malování stropů, podstropních vazníků, stěn a sloupů
– očištění všech technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů vody, plynu, těles světel a všech elektrorozvodů.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

13921072_1213395085377627_8363801606256559691_n

 


Průmyslové čištění ve společnosti Seele Pilsen s.r.o. – Česká republika.

Podnikatelská 1104/13, 301 00 Plzeň 3-Skvrňany

Společnost Seele Pilsen, s.r.o. byla založena v roce 1996. Je považována za jednu z nejvýznamnějších společností v této oblasti. Ocelové konstrukce “Seele Pilsen” jsou perfektní kombinací řemeslných dovedností a uměleckého inženýrství a jejich ocelové fasádní prvky jsou dodávány do celého světa. Seele Pilsen patří do skupiny společnosti Seele, která byla založena v roce 1984 sklářským mistrem Gerhardem Seelem a ocelářským inženýrem Siegfriedem Gossnerem. Jejich velkolepé architektonické ikony „made by seele“ jsou vidět po celém světě. Společnost vyrábí atypické architektonicky laděné ocelovo-skleněné konstrukce, kovové konstrukce a výrobky. Společnost Seele má rozmístěné pobočky po celém světě a to konkrétně v Německu, Rakousku, České republice, Francii, Anglii, Americe, Kanadě, Číně, Singapuru a Spojených arabských emirátech.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropů včetně podstropních konstrukcí (ke stropu těsně přilehlé podélné a příčné vazníky a zavětrování mezi vazníky)
– chemické očištění světlíků z vnitřní strany, těles topení a trubkových rozvodů plynu a vody instalovaných pod stropem

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

seele

 


Kinshofer CZ s.r.o. – Česká republika.

tř. Čs. legií 568, 378 10 České Velenice

Společnost založil pan Alfred Kinshofer roku 1971 ve městě Miesbach v Německu. Z počátku firma vyráběla mostní ložiska, zábradlí a příslušenství pro cihelny. Roku 1975 byla, z důvodu omezené kapacity stávající továrny, postavena nová továrna ve východním Miesbachu. Roku 1997 byla postavena nová továrna v České republice a to konkrétně v Českých Velenicích. Společnost se zabývá výrobou příslušenství pro bagry, rypadla a nakladače ( lopaty, vrtáky, rýhovače, skalní drapáky, demoliční nůžky a mnoho dalšího). Společnost Kinshofer se za dobu svého působení rozšířila do celého světa ( Velká Británie, Francie, Rakousko, Kanada, USA, Čína, Finsko, Nizozemsko, Švédsko, Austrálie)

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropu včetně podstropních konstrukcí a světlíku
– průmyslové čištění plechového opláštění stěn, ocelových konstrukcí na stěnách a ocelových sloupů
– průmyslové čištění skel bočních oken a sekčních vrat z vnitřní strany
– průmyslové chemické očištění technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů vody, plynu, vzduchu, rozvodů odsávání a těles světel

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

kinshofer

 


Průmyslové čištění a malování ve společnosti Znojemské strojírny, s.r.o. – ČR.

Tovární 883/11, 669 02 Znojmo

Dne 11.6.1992 založilo společnost ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. sedm členů managementu pobočného závodu Motorpal Jihlava, a.s. ve Znojmě, následně tento závod odkoupili a 1.11.1992 byla zahájena výroba. Firma navazovala na více jak 40letou strojírenskou tradici a ihned z počátku byla budována jako specializovaný subkontraktační dodavatel přesných a technologicky náročných obráběných dílců a montážních podskupin. V následujících letech společnost získává řadu nových zákazníků, vesměs z řad renomovaných evropských strojů a zařízení v oblastech leteckého průmyslu, výroby textilních, tiskařských a obráběcích strojů, kompresorů a vakuových čerpadel, atd.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonových stěn, sloupů, stropů a podstropních vazníků
– očištění těles světel, těles topení instalovaných pod stropem, trubkových rozvodů (plynu, vzduchu, vody) a “šínovodů“

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

znojstroj

 


O společnosti Czech Blades s.r.o. – Česká republika.

Brněnská 559, 569 43 Jevíčko

Společnost Czech Blades s.r.o. představuje více než 60 let tradice výroby kvalitních holicích a průmyslových žiletek. S ryze českým kapitálem jsou předními světovými producenty čepelí z uhlíkové oceli a navazují na vysoké standardy předchozích vlastníků Astra Diu a Gillette. Do portfolia ochranných známek patří proslulé značky jako jsou TIGER, TATRA, SOKOL, LUXOR, LEON a INDUSTRIAL, které jsou zárukou vysoké kvality a užitné hodnoty pro zákazníky po celém světě, zvláště v mimomevropských zemích. Krédem společnosti je být spolehlivým a dynamickým partnerem.

Prováděné práce:
– průmyslové malování plechového opláštění stropů včetně podstropních konstrukcí
– čištění a malování stěn
– průmyslové čištění technických rozvodů instalovaných pod stropem od prachu a hrubých nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu, těles světel, rozvodů odsávání a všech elektro rozvodů.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

czech bla

 


O společnosti Röhr + Stolberg GmbH – Německo.

Bruchfeld 52, 47809 Krefeld

Společnost zakládá roku 1872 pan Gustav Röhr ve městě Krefeld. Roku 1986 se spojují s firmou Metalon Stolberg GmbH. Od roku 2000 jsou všechny jejich obchodní sektory (od vedení do vývoje a výroby produktu) umístěny na jednom místě a to ve městě Krefeld. Jejich výrobky jsou používány po celém světě. Jsou průkopníci v oblasti zajišťování kvality a trvale udržitelného využívání materiálů z olova. Ročně na svoje výrobky spotřebují cca 30 000 tun olova. Nabízí celou řadu produktů pro obchod, průmysl, zdravotnictví a výzkum.

Prováděné práce:
– průmyslové očištění (odprašnění) betonového stropu včetně podstropních profilů
– průmyslové malování betonového stropu, podstropních profilů, cihelných (betonových) stěn a betonových sloupů v bílém odstínu včetně zhotovení soklu na stěnách a sloupech v šedém odstínu
– průmyslové chemické očištění jeřábových drah a mostových jeřábů
– průmyslový nátěr mostových jeřábů, 4 ks starých sloupových jeřábů a jednoho konzolového jeřábu (3 ramenný) v žlutém odstínu

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

rohr+st

 


Oprava a nástřik fasády ve společnosti INOTECH Kunststofftechnik – Německo.

Ramgraben 3, 92507, Nabburg

Společnost INOTECH byla založena roku 1986 ve městě Nabburg v Německu. O pár let později otevírají dvě pobočky. Jednu pobočku v Nabburgu v Německu a druhou v České republice a to konkrétně v Tachově. Díky strategické poloze jsou pro zákazníky sídla obou firem v Německu a v Čechách velmi rychle a snadno dosažitelná. Jejich zkušenosti v oboru (zpracování plastů) vyplývají z více než dvacetileté intenzivní práce s plasty. Dnes nabízí plnohodnotný servis vysoce kvalitních plastových komponentů. S jejich výrobky se můžeme setkat převážně v oblastech automobilového průmyslu, telekomunikací, lékařské a obalové techniky

Prováděné práce:
– zednické opravy velkých otvorů a velkých prasklin v plochách a to vždy lokálně v místech poškození. Dále se jedná o přetmelení popraskaných diletačních spár mezi panely a prasklin v ploše (popraskaná barva nebo omítka) a to vždy lokálně v místech poškození.
– nástřik všech betonových (omítkových) stěn fasád
– očištění a impregnace všech cihelných stěn
– očištění a nátěr dřevěných vrat a dřevěných podhledů přístřešků v odstínu
– očištění a nátěr ocelových dveří včetně zárubní a svislého oplechování přístřešků
– čištění oken z venkovní strany

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

inotech

 


Čištění a malování ve společnosti Pavliš a Hartmann, spol. s.r.o. – Česká republika.

V Telčicích 249, 533 12 Chvaletice

Pánové Zdeněk Pavliš a Jaroslav Hartmann začali podnikat jako fyzické osoby v roce 1990. Od roku 1991 se datuje počátek výroby protipožární techniky. V roce 1994 byla založena společnost s ručením omezeným Pavliš a Hartmann. Postupně byly vybudovány vlastní výrobní kapacity, které úzce spolupracují s nástrojárnou. Základním kamenem výrobního programu firmy jsou hydrantové systémy, požární armatury a příslušenství požárních vodovodů. V neposlední řadě je to produkce nástrojárny, která vyrábí nástroje od střižných až po kokily, zápustky, formy pro lisování pryže, plastu a tlakové lití hliníku. V roce 1999 byl zřízen nový závod v Týništi nad Orlicí, kde se za pomocí nejmodernější technologie a týmu specialistů vyrábějí požární hadice. Jejich tkaní probíhá v současné době převážně na tkalcovských stavech, které byly zkonstruovány a vyrobeny v mateřském závodě Pavliš a Hartmann, spol. s.r.o. ve Chvaleticích.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonového stropu, podstropních vazníků, stěn a sloupů
– průmyslové čištění bočních oken a technických instalací, rozvodů na stěnách a ve výškách

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

pavliš a h

 


O společnosti Meeraner Dampfkesselbau GmbH – Německo.

Zwickauer Str. 94, 08393 Meerane

Společnost Meeraner Dampfkesselbau GmbH vznikla z firmy F. L. Oschatz (klempířská a železářská obchodní společnost založena v roce 1853). Dne 17. května 1862 se stala registrovanou společností. Meeraner Dampfkesselbau GmbH se sama vyvinula na jednu z nejvýznamnějších firem v oblasti parních kotlů v Německu. Společnost se podílela na mnoha národních a mezinárodních projektech výstaveb elektráren ( Hagenwerder, Boxberg a Lippendorf v Německu, dále se podílela na výstavbě elektráren v Číně a v Egyptě).

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonových stěn a stropů
– chemické čištění a nátěr ocelových sloupů na stěnách a podstropních vazníků
– chemické čištění jeřábových drah a mostových jeřábů
– průmyslové očištění skel bočních oken z vnitřní strany a očištění těles světel
– očištění technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách. Konkrétně se jedná o očištění rozvodů vody, plynu, tlakového vzduchu a topení.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

meeraner

 


Práce ve společnosti ESP Südeloxal GmbH – Německo.

Haidenholzstraße 66, 83071 Stephanskirchen

Společnost byla založena roku 1899. Založil jí pan Anton Hurnaus ve městě Rosenheim v Německu. Již ve 30.letech se BMW a Siemens stávají stálými zákazníky. Vzhledem k neustálému přibývání zakázek a pravidelným investováním do nových závodů se roku 1996 stávají jedničkou na trhu ve svém oboru. Společnost nabízí širokou škálu povlaků a povrchových úprav kovových povrchů z hliníku, oceli a mědi.

Prováděné práce:
– půmyslové malování betonového stropu
– průmyslové malování betonových stěn a sloupů.
– čištění a nátěr ocelových konstrukcí jeřábových drah a jeřábů. Jedná se o všechny OK které jsou natřeny v červeném odstínu, konkrétně konzole pro jeřábové dráhy, vlastní jeřábové dráhy a jeřáby.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

witte

 


Čištění a malování ve společnosti WITTE Automotive – Česká republika.

WITTE Automotive, 363 01, Ostrov

Společnost WITTE Automotive založil roku 1899 pan Ewald Witte ve městě Velbert v Německu. Zpočátku se zaměřovali na výrobu zámků pro kufry. Před 2. světovou válkou začala výroba kování pro automobily. VW Brouk byl prvním vozem, který jezdil po světě s produkty společnosti WITTE. Počátkem 50. let otevírají svojí vlastní slévárnu a tím se jejich paleta výrobků značně rozrůstá. V 70-tých letech se vývoj rozšířil na všechny komponenty zamykacích systémů v automobilu. Otevřením pobočky v České republice si zajistili konkurenceschopnost firmy na trhu.

Prováděné práce:
– průmyslové malování plechového opláštění stropů včetně podstropních konstrukcí
– průmyslové čištění a malování plechového opláštění stěn včetně těsně přilehlých podélných „C“ profilů
– průmyslové čištění všech rozvodů a instalací od prachu a volných nečistot pomocí průmyslového vysávání. Z rozvodů a instalací se konkrétně jedná o očištění těles topení, světel (obojí z horní strany), izolovaných rozvodů vzduchotechniky, trubkových izolovaných rozvodů, rozvodů požární vody a kabelových lávek.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

uvod_facebook_3

 


O společnosti Traktionssysteme Austria GmbH – Rakousko.

Brown-Boveri-Straße 1, 2351 Wr.Neudorf

Společnost Traktionssysteme Austria GmbH (TSA) je přední nezávislý výrobce elektromechanických zařízení pohánějících železniční kolejová vozidla s historií společnosti, která sahá až do roku 1960. Jsou specialisti na výrobu trakčních motorů a trakčních pohonů. Nabízejí návrh, testování a dodávku řešení přizpůsobený zákazníkům. Dále poskytují služby od dodávky komponentů až po plnohodnotné řešení pohonů a servis náhradních dílů.

Zajímavost:
Technologie společnosti TSA se úspěšně používá na všech kontinentech. Za posledních 10 let bylo uvedeno do provozu asi 25 000 motorů vyrobených firmou TSA. To odpovídá celkovému výkonu přibližně 20-ti elektráren.

Prováděné práce:
– průmyslové malování stropů a stěn
– chemické očištění světlíků a bočních oken (obojí z vnitřní strany)
– průmyslové čištění technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot pomocí průmyslového vysávání, popř. ometání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů vody, plynu, tlakového vzduchu, rozvodů odsávání, vzduchotechniky, elektrorozvodů a rozvodů topení vč. topných těles.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

tsa

 


Práce ve společnosti ZT Metal a.s. – Česká republika.

Nádražní 505, 331 41 Kralovice

ZT Metal a.s. Kralovice vznikla v r.1996, historie firmy však sahá do padesátých let minulého století. V současné době zaměstnává 52 pracovníků převážně v kovovýrobě. Z celkového obratu je více než 60% orientováno na export, zejména do Německa. Kromě výrobní činnosti se firma ZT METAL a.s. zabývá prodejem a zpracováním hutního materiálu a prodejem technických plynů. Firma má i své školicí středisko, ve kterém je svářečská škola a probíhají zde kurzy obsluhy tlakových nádob a zdvihacích zařízení.

Prováděné práce:
– zaizolování skvrn z výroby a po zatékání a to vždy lokálně v místech poškození
– Malování betonových stropů a stěn
– průmyslové chemické čištění skel bočních oken a sekčních vrat (obojí z vnitřní strany)
– průmyslové očištění jeřábových drah, mostových jeřábů (obojí z horní strany) a všech technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Z instalací se konkrétně jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, odsávání, těles světel a všech elektro rozvodů.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

ZT METAL

 


O společnosti Varádi Metál Kft. – Maďarsko.

Paksi u. 73., 7020 Dunaföldvár

Společnost Varádi Metál Kft. je výrobcem spolehlivých, vysoce kvalitních kovových výrobků již více než 10 let a využívá pro svou práci nejmodernějších technologií.
Až dosud bylo jméno společnosti známé především v Německu, Švýcarsku, Rakousku a v Holandsku. Nyní firma působí také na maďarském trhu.
Zabývá se především zpracováním ocelových a hliníkových plechů a nerezových materiálů pomocí svařování, řezání laserovým paprskem, ohýbání, obrábění atd.
Hlavními produkty společnosti jsou nábytkové a nástěnné trezory, elektronické rozvaděče, skříně pro průmyslové, hygienické a bezpečnostní účely, kryty strojů dle individuálních potřeb, kotle a další.

Spolupráci se společností Hezčí domy facility s.r.o. navázala firma Varádi Metál Kft. při realizaci prací na hale „Laser 1“, ve které probíhá řezání laserovým paprskem a přesné stříhání plechů.
Na přání zákazníka bylo provedeno čištění haly a následné malování stropu a stěn pomocí průmyslové izolační barvy v bílém odstínu.

Prováděné práce:
– průmyslové očištění plechového opláštění stropu včetně podstropních ocelových konstrukcí
– průmyslové malování plechového opláštění stropu včetně podstropních ocelových konstrukcí
– průmyslové malování betonových stěn
– průmyslové čištění skel bočních oken
– průmyslové očištění těles světel a kabelových lávek od prachu a volných nečistot pomocí průmyslového vysávání

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Varádi metál Kft._před a po_malý na web

 


Realizace zakázky ve společnosti Temac Automotive a.s. – Česká republika.

Nymburská 53, 289 13 Zvěřínek

Společnost Temac Automotive byla založena roku 1917 ve městě Zvěřínek ve Středočeském kraji. Společnost má dlouhodobé zkušenosti s dodávkami kvalitních výrobků, jak do automobilového průmyslu tak i jiných oborů. Portfolium produktů zahrnuje kovové i nekovové výseky a těsnění, dále širokou škálu výseků z měkkých materiálů.

Prováděné práce:
– odstranění nesoudržné odlupující se malby na stropě, vaznících a stěnách a to vždy lokálně v místech poškození
– průmyslové malování stropu a betonových stěn
– průmyslové očištění všech technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění rozvodů vody, plynu, tlakového vzduchu, těles světel a všech elektrorozvodů.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

TEmac

 


Průmyslové čištění a malování ve společnosti Schweizer Group Plauen GmbH – Německo.

Schenkendorfstraße 14, 08525 Plauen

Kořeny společnosti sahají až do roku 1867, kdy zakládá Louis Schweizer v Backnangu svoji první továrnu na výrobu kůže. Roku 1998 přebírá společnost Schweizer Group továrnu na tlakové odlitky. Tento krok znamená pro společnost značné posílení pozice na trhu jako subdodavatele pro automobilový průmysl. Dnes se zaměřujeme na vysoce moderní tlakové odlitky a obrábění nejvyšší náročnosti. V současné době pracuje pro společnost přes 1.000 zaměstnanců v závodech v Německu, ale i jinde ve světě ( Česká republika, Turecko, Čína).

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropů, podstropních I vazníků, světlíků z vnitřní strany a těles světel z horní strany
– průmyslové čištění těles topení instalovaných pod stropem ze spodní strany
– průmyslové čištění plechového opláštění stěn včetně ke stěnám přilehlých profilů, ocelových sloupů na stěnách, v prostoru a skel bočních oken (z vnitřní strany)
– průmyslové malování čelní betonové stěny

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

schweizer group

 


Čištění a malování ve společnosti Hornoslezská společnost s.r.o. – Česká republika.

Ostravská 76/5, 747 70 Opava-Komárov

Hornoslezská společnost s.r.o. je podnik s dlouholetou tradicí. Zaměřují se především na strojírenskou výrobu. Předmětem jejich činnosti je výroba dopravních zařízení pro šikmou a vertikální dopravu, výroba zařízení pro filtraci vzduchu a výroba ocelových konstrukcí. Dále nabízí služby v oblasti přesného tvarového dělení kovových materiálů na plazmovém centru. Kromě strojírenské výroby se společnost zabývá také prodejem hutního materiálu širokého sortimentu.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonových stěn a stropů
– průmyslové čištění ocelových konstrukcí na stěnách od prachu a volných nečistot. Konkrétně se jedná o ocelové sloupy, zavětrování mezi sloupy, jeřábové dráhy, podélné U profily a ocelové rámy okolo oken

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

hornoslezská společnost

 


Průmyslové čištění ve společnosti Brück AM, spol. s r.o. – Česká republika.

Zámrsk 10, 565 43 Zámrsk

Společnost Brück AM byla založena, jako dceřiná společnost, v roce 1993 Matthiasem Brückem a jeho sestrou Anne Brück. Jejich mateřská společnost Brück Gmbh Ensheim je výrobně obchodní společnost s osmdesátiletou strojírenskou tradicí. První produkty dceřiné společnosti byly vyrobeny v roce 1995. Firma, Brück AM, spol. s.r.o., vyrábí především ložiskové kroužky, které jsou součástí větrných elektráren, otočí a převodovek. Nejvýznamnějšími zákazníky jsou firmy IMO, Liebherr a SKF. V roce 2007 byl zahájen provoz na hale tepelného zpracování a od roku 2009 je v provozu i hala kovárny a řezárny. Díky svojí stabilitě a zkušenostem se firma Brück AM na českém trhu dále rozvíjí a expanduje jak ve výrobní oblasti, tak i v obchodním sektoru.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropů včetně podstropních konstrukcí (ke stropu těsně přilehlé podélné „I“ profily a příčné podstropní ocelové vazníky)
– průmyslové čištění plechového opláštění stěn včetně těsně přilehlých podélných profilů, ocelových sloupů a skel bočních oken z vnitřní strany
– průmyslové chemické očištění těles světel z horní strany, těles topení a vrat do haly z vnitřní strany
– průmyslové očištění všech všech elektro rozvodů a kabelových lávek na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

BRÜCK AM

 


O společnosti Wildner Metallwaren GmbH & Co. KG – Německo.

Kolpingstraße 24, 92533 Wernberg-Köblitz

Roku 1971 zakládá pan Herrmann Wildner společnost Wildner Metallwaren GmbH. Společnost se od začátku své existence zabývá zpracováním ocelových konstrukcí, výrobou konstrukcí výkladních skříní a výrobou konstrukcí okenních rámů a zábradlí. Zpočátku své existence podnikali v malé dílně a roku 1987, díky velké poptávce, vybudovali novou výrobní halu. Díky tomuto kroku získali k dispozici přes 3600 čtverečních metrů a tím získali optimální výrobní kapacitu. V roce 2009 celou společnost přebírá jeho syn Bernd Wildner, který zůstává ve vedení společnosti dodnes.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění budovy
– průmyslové čištění bočních oken z venkovní strany

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Wildner

 


O společnosti Kugel-Strahltechnik GmbH – Německo.

Volmarsteiner Str. 17, 58089 Hagen

Společnost Kugel-Strahltechnik Gmbh založili v roku 1982 pánové Eberhard a Eckhard Heinemann. Svojí výrobní halu si postavili ve městě Hagen v Německu. Od počátku své existence se zabývají povrchovými úpravami kovu pomocí pískování a tryskání. Tryskání nebo pískování je metoda, kdy je mimořádně silným proudem vzduchu vrháno abrazivo (ocelové kuličky, skleněné kuličky, písek…) proti povrchu u kterého chceme zajistit dokonalé odmaštění, zbavení staré barvy, nánosů nečistot nebo jenom zajistit stejnou strukturu povrchu určité hrubosti a připravit jej tak pro další povrchové úpravy.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropu včetně podstropních konstrukcí
– průmyslové čištění plechového opláštění stěn, ocelových konstrukcí na stěnách, ocelových sloupů
– průmyslové čištění skel bočních oken a sekčních vrat z vnitřní strany

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

KUGEL STRAHL..

 


Průmyslové čištění ve společnosti STS Uhlířské Janovice s.r.o. – Česká republika.

Smetanova 479, 285 04 Uhlířské Janovice

Společnost STS Uhlířské Janovice, s.r.o. byla založena v roce 1994 jako dceřiná společnost firem OKOS s.r.o. a STS Čáslav spol s r.o. Důvodem k založení dceřiné společnosti STS Uhlířské Janovice, s.r.o. bylo privatizovat majetek Strojní a traktorové stanice, státní podnik Uhlířské Janovice. Dceřiná společnost tak navazuje na více jak 40 letou tradici podniku zaměřeného na strojírenskou výrobu s významným objemem exportu výroby, kovoobráběčství, pneuservis, obchodní činnost se zvláštním zřetelem na prodej pneumatik, stavební činnost zaměřenou zejména na výstavbu komunikací a zpevněných cest, výchovu a vzdělávání pracovníků firem v oblasti především výuky svářečů, řidičů motorových vozíků a pod. Postupem času rozšiřují svoje pole působení a to o CNC obrábění, CNC tvarové dělení laserem, plazmou a plynem, CNC řezání atd.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonového stropu, podstropních vazníků a stěn (ve výškovém rozsahu od soklu po strop)
– průmyslové čištění a malování soklu na betonových stěnách
– průmyslové čištění skel bočních oken z vnitřní strany
– průmyslové čištění technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a hrubých nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu, těles topení, těles světel a všech elektro rozvodů.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

sts uhlířské janovice

 


O společnosti Huhtamaki ČR a.s. – Česká republika.

Petrovická 101, 675 21 Přibyslavice

Společnost Huhtamaki Česká republika a.s. má dlouholetou tradici. Kořeny společnosti sahají až do roku 1690. Podnik se nachází v Přibyslavicích v České republice. Zabývají se výrobou a dodávkou obalů pro potravinářský a spotřební průmysl s využitím technologie zpracování recyklovaného papíru (tzn. výroba plat na vajíčka, nápojové kelímky…). Hlavní sídlo společnosti je ve finském městě Kokkola. Společnost má pobočky po celém svět. Včetně pobočky v České republice má další pobočky v Brazílii, Egyptě, Francii, Severním Irsku, Rusku, Jižní Americe…

Provádědné práce:
– průmyslové čištění a malování betonového stropu a podstopních vazníků
– průmyslové očištění těles světel instalovaných pod stropem
– průmyslové čištění technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách od prachu a nečistot
– průmyslové čištění bočních oken

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

huhtamaki

 


Práce ve společnosti Aumayr s.r.o. – Česká republika.

Těchoraz 41, 382 73 Vyšší Brod

Společnost Aumayr s.r.o. zahájila výrobu vzduchotechniky již v roce 1993 pod názvem LA-PRO-METALL spol. s r.o. Dne 1.května 2013 převzala společnost po téměř dvaceti letech své existence obchodní název vlastníka a zakladatele, společnosti Aumayr GmbH, která v oboru vzduchotechnika působí na rakouském trhu jako ryze rodinná firma již od roku 1965. Jejich hlavní činností je výroba vzduchotechnického kruhového, čtyřhranného potrubí a jeho komponentů jako jsou klapky, mřížky, tlumiče hluku a mnoho dalších. V roce 2010 byl výrobní program rozšířen o výrobu čtyřhranného potrubí pro odvod tepla a kouře. Kromě výroby vzduchotechniky nabízí široké možnosti zakázkového zpracování plechu od vysekávání, laserového řezání, ohýbání i svařování.

Prováděné práce:
– průmyslové chemické čištění plechového opláštění stropu
– průmyslové malování plechového opláštění stropu

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Aumayr

 


Průmyslové čištění a malování ve společnosti Precision Castparts CZ s.r.o. – Česká republika.

Univerzitní 1106/36, 318 00 Plzeň 3-Skvrňany

Společnost Precision Castparts Corporate je předním světovým dodavatelem litých a kovaných produktů pro letecký a energetický průmysl. Airbus, Boeing, GE, Rolls-Royce a mnozí další významní výrobci spoléhají ve svých výrobních programech na jejich produkty. Precision Castparts Corporate má v současné době více než 150 závodů a více než 27.000 zaměstnanců umístěných po celém světě včetně České republiky.
V Precision Castparts CZ s.r.o. se obrábí a nedestruktivně kontroluje kvalita rotačních dílů převážně do leteckých motorů. Mezi jejich významné zákazníky patří: Rolls-Royce, ITP, Snecma, GE, Pratt & Whitney, MTU, Siemens, Kawasaki

Prováděné práce:
– průmyslové chemické čištění světlíků z vnitřní strany
– průmyslové chemické čištění plechového opláštění stěn, ocelových nosných sloupů haly, pomocných konstrukcí mezi nosnými sloupy, skel bočních oken z vnitřní strany a všech trubkových rozvodů na sloupech a stěnách. Z rozvodů se konkrétně jedná o trubkové rozvody tlakového vzduchu, vody a plynu. Dále se jedná o čištění jeřábových drah a mostových jeřábů ze všech ploch (ze spodní a z bočních stran, z horních pojezdových ploch). Jedná se o hlavní jeřábové dráhy a mostové jeřáby (obojí instalované pod stropem haly).
– průmyslové malování betonových stropů, stěn a betonových soklů stěn
– průmyslové očištění všech elektro rozvodů na stěnách a sloupech od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání
– průmyslové chemické čištění plechového opláštění 35 ks. výrobních strojů z vnější strany

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

precision carparts

 


O společnosti sema Systemtechnik GmbH & Co. KG – Německo.

Bredenhop 27, 32609 Hüllhorst

Společnost byla založena roku 1978 ve městě Hüllhorst v Německu. Sema Systemtechnik je přední světový výrobce strojů a zařízení pro průmyslové a obalové techniky. Vyrábí a prodává technologie pro rovnání, testování a pro konečnou úpravu kovových dílů a potrubí, stejně jako pro balení, přepravu, paletizaci, rovnání a úpravu primárních obalů, zejména pro mlékárenským průmysl. Vlastní vysoce kvalitní stroje, které splňují veškeré požadavky požadovaných konstrukčních prvků.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění budovy
– průmyslové čištění bočních oken z venkovní strany

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

SEMA SYSTEMTECHNIK

 


Čištění a malování ve společnosti PRESSL, spol. s r.o. – Česká republika.

Madlonova 21, 337 01 Rokycany

Společnost byla založena roku 1992 se sídlem v Plzni. Od roku 2000 se výroba přesunula do výrobní haly v Rokycanech.Jsou odborníci přes dodávku nových obráběcích strojů a modernizaci starých strojů. Jejich stroje úspěšně pracují nejen v České republice, ale také v Itálii, Švédsku, Německu, Francii, Maďarsku, na Ukrajině, v Kanadě a v USA. V současné době jsou hlavní činnosti společnosti dodávky nových strojů, modernizace a generální opravy strojů, dodávky příslušenství, dodávky a instalace náhradních dílů, garanční a pozáruční servis strojů a také nabídka použitých strojů a náhradních dílů.

Prováděné práce:
– průmyslové očištění betonových stěn a stropu od prachu, volných nečistot a lokálně i od odlupujících se původních maleb
– průmyslové malování betonových stěn

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

PRESSL

 


Průmyslové čištění a malování ve společnosti Portaflex s.r.o.

Poděbradova 3267/97A, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Společnost Portaflex s.r.o. byla založena v Moravské Ostravě v roce 1997. Brzy na to se stávají největším výrobcem lamelových clon a kyvných vrat na českém trhu. Název firmy vznikl podle jejich specializace: porta – brána, vrata + flex jako označení jedné z hlavních vlastností výrobků. Flexibilita se také stala jedním z pilířů přístupu k obchodním partnerům – zákazníkům. Svoje výrobky nabízejí po celé České i Slovenské republice. V současné době nabízí tyto produkty: plastové clony, vrata, kování pro vrata a brány, fasádní a balkónové desky, plastové deseky pro reklamu a stavebnictví.

Prováděné práce:
– průmyslové očištění betonových stěn a sloupů
– průmyslové malování stropu (strop tvoří plech, beton a částěčně i dřevěné obklady)
– průmyslové malování betonových stěn a sloupů
– průmyslové očištění technických instalací a rozvodů od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání, popř. ometání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu, těles světel, rozvodů odsávání a elektro rozvodů. Dále se jedná o očištění mostového jeřábu.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

portaflex

 


Práce pro společnost ROMOTOP spol. s r.o. – Česká republika.

Plzeňská 136/131, 150 00 Praha 5-Košíře

Společnost ROMOTOP spol. s.r.o. vznikla roku 1992 se sídlem ve městě Suchdol nad Odrou. ROMOTOP patří mezi evropské lídry ve výrobě krbových kamen a vložek. V současné době již téměr 700 000 domácností po celém světě používá produkty společnosti ROMOTOP. Společnost se považuje za inovátory v oblasti designu, vývoje a kvality spalování. Díky široké nabídce produktů a řešení mohou svým zákazníkům nabídnout a realizovat jakýkoliv koncept vytápění – teplovzdušný, sálavý i teplovodní.

Prováděné práce:
– demontáž „starých“ zaizolovaných trubkových rozvodů „parovodu“ na stěnách (těsně pod stropem). Jedná se o 2 Ks potrubí (každé dlouhé cca 40 bm).
– průmyslové čištění plechového opláštění stropu včetně podstropních vazníků
– průmyslové malování betonových stěn a plechového opláštění stropu včetně podstropních vazníků
– průmyslové čištění skel bočních oken z vnitřní strany, ocelových sloupů a jeřábových drah (z pohledových stran, tj. ze spodních a bočních ploch) a těles světel z horní strany
– průmyslové očištění technických instalací a rozvodů od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání, popř. ometání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu, těles světel, rozvodů odsávání a elektro rozvodů. Dále se jedná o očištění mostového jeřábu.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

romotop

 


O společnosti Jihomoravská armaturka spol. s r.o. – Česká republika.

Lipová alej 3087/1, 695 01 Hodonín

Píše se rok 1881 a pan Václav Kudrna otevírá malou slévárnu, ve které vyrábí tvarovky a roury. Roku 1936 se stěhují do nových prostor v Hodoníně, ve kterých působí dodnes. V těchto prostorech začínají výrobu vodárenských armatur. Postupem času se z tohoto malého lokálního výrobce stává významný hráč v oblasti vodohospodářství nejen v rámci České a Slovenské republiky, ale také celosvětově. Stodvacet prodejních pracovníků pečuje o podniky Jihomoravské armaturky v Evropě, Asii, Africe i v Severní a Jižní Americe. Společnost v současné době vyrábí produkty, které se používají pro úpravu vody, pro odpadní vody, pro rozvod vody, pro přehrady a vodní energii, pro elektrárny, pro průmysl, pro plynárenství a pro řízení tlaku.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonového stropu haly a světlíku
– průmyslové malování betonových stěn a plechového opláštění stěn (na čelní stěně)
– průmyslové čištění oken na stěnách a skel světlíku (obojí z vnitřní strany)
– průmyslové čištění technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot. Konkrétně se jedná o izolované i neizolované trubkové rozvody vody, plynu, tlakového vzduchu, těles světel a rozvodů odsávání

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

jihomoravská armaturka

 


Průmyslové čištění ve společnosti VEZEKO s.r.o. – Česká republika.

Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí

Vznik společnost VEZEKO s.r.o. se datuje do roku 1996 se sídlem ve Velkém Meziříčí. Jejich výrobní program je zaměřen na výrobu a servis nákladních přívěsů různých kategorií (univerzální valníkové přívěsy, sklopné přívěsy, skříňové přívěsy…) a užitkových nástaveb nákladních automobilů. Předností firmy je také zakázková výroba. Jsou schopni flexibilně reagovat téměř na jakékoliv požadavky zákazníka. Rozsahem výroby a vysokým standardem kvality se řadí mezi přední výrobce v České republice.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropu včetně podstropních konstrukcí (ke stropu těsně přilehlé podélné profily a podstropní vazníky) a světlíků (z vnitřní strany)
– průmyslové čištění plechového opláštění stěn, ocelových konstrukcí na stěnách, ocelových sloupů
– průmyslové čištění skel bočních oken a sekčních vrat z vnitřní strany

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

vezeko

 


O společnosti DUO-TECHNIK GmbH – Německo.

Im Tiegel 4, 36367 Wartenberg

Společnost DUO-TECHNIK GmbH byla založena roku 1989. Ze začátku své existence působila jako prodejní společnost a postupem času se rozšířila o inženýrské oddělení, díky němuž je schopna poskytnout celou řadu pomocných zařízeních pro polygrafický průmysl. Její sortiment zahrnuje např.: infračervené a teplovzdušné sušičky pro aplikace na bázi vody a laků, odstraňování prachu z plechů a strojů na zpracování papíru, systémy vytvrzování UV barvami a UV laky, systémy pro správu inkoustu. Její výrobky se používají na více než 600 flexotiskových strojích ( tyto tiskárny se převážně používají na výrobu etiket) po celém světě.

Prováděné práce:
– průmyslové očištění a nátěr (v šedém odstínu RAL 7037) všech klempířských prvků na fasádě které jsou nyní v modrém odstínu. Konkrétně se jedná o očištění a nátěr rámů oken a dveří, okapniček, parapetů, konstrukcí venkovních žaluzií (vše z venkovní strany) a ocelových konstrukcí přísřešku u vchodu
– průmyslové čištění skel bočních oken z venkovní strany

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

duo technik

 


O společnosti TRIGA – MF spol. s.r.o. – Česká republika.

Rváčovská 1350, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Roku 1994 vzniká v Lomnici nad Popelkou česká rodinná firma. Zabývají se vývojem, výrobou a dodávkami přídavného zařízení a služeb pro výrobce stavebních, těžebních a zemědělských strojů, pro dealery i koncové uživatele. Díky velkému důrazu na kvalitu jejich výrobků dominují evropskému trhu. V současné době mají kolem 130 zaměstnanců a jejich výrobní hala se rozkládá na ploše 12 000 m2.

Prováděné práce:
– průmyslové malování plechového opláštění stropů a stěn
– průmyslové malování podstropních ocelových vazníků a sloupů.
– průmyslové chemické čištění plechového opláštění stěn a skel bočních oken z vnitřní strany
– průmyslové chemické očištění světlíků z vnitřní strany
– průmyslové očištění technických instalací, rozvodů od prachu a hrubých nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná tělesa světel a topení.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

triga

 


Průmyslové čištění ve společnosti Franke Industrie GmbH – Německo.

Lohmühlenweg 16, 99326 Stadtilm

Společnosti Franke Industrie GmbH byla založena roku 1997 ve městě Stadtilm v Německu. Podnikají v oblasti ocelových konstrukcí a strojírenství. Jejich hlavní činností je výroba stožárů a věží pro infrastrukturu. Pro jejich zákazníky poskytují podporu od plánování až po provedení. Díky průmyslové sériové výroby a za neustálé kontroly kvality v různých fázích mohou garantovat trvale vysoký výrobní standard.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropů včetně podstropních konstrukcí (podélné ke stropu přilehlé profily a podstropní vazníky)
– průmyslové čištění plechového opláštění stěn včetně ocelových konstrukcí na stěnách, ocelových sloupů a jeřábových drah (z pohledových ploch, tj. ze spodních a bočních stran)
– průmyslové čištění skel bočních oken a sekčních vrat (obojí z vnitřní strany)
– průmyslové očištění světlíků z vnitřní strany a těles světel z horní strany
– průmyslové očištění mostových jeřábů
– průmyslové očištění kabelových lávek od prachu a volných nečistot pomocí průmyslového vysávání
– průmyslové malování betonových částí stěn

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

franke

 


Průmyslové malování ve společnosti APEX-WM s.r.o. – Česká republika.

Topolová 330, 252 45 Ohrobec

Společnost APEX-WM byla založena v roce 1991 a od svého vzniku se specializují na rekonstrukce a zateplování fasád. Zaměřují se zejména na zateplení fasád, podlah, stropů, podkroví a střech, dále na hydroizolaci plochých střech, rekonstrukce domů i bytů a na průmyslové stavby. Novinkou jsou strojní omítky, které provádí pomocí strojní omítačky.
Tato společnost nás oslovila s požadavkem o spolupráci na jedné jejich zakázce. Jednalo se o zakázku pro společnost DYAS.EU, a.s.
Společnost DYAS.EU vznikla v roce 1930 se sídlem v bývalém cukrovaru v Uherském Ostrohu. Zabývají se výrobou překližek a dýh. Jako jeden z prvních výrobců se zaměřili na produkci celobukových překližek, které do dnes tvoří nejdůležitější část výrobního programu. Firma se dále zabývá výrobou překližek s fenolickou fólií na povrchu, bukových multiplexů, rámových lišt a dalších překližovaných desek, vyráběných z převážně bukové loupané dýhy.

Prováděné práce:
– oškrabání odlupujících se původních maleb a omítek
– průmyslové malování stěn a stropů

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

apex

 


O společnosti Visomax Coating GmbH – Německo.

Dachdeckerstraße 2-4, 97297 Waldbüttelbrunn

Společnost Visomax Coating byla založena v roce 2003 ve Waldbüttelbrunnu v Německu. Z počátku se zabývali distribucí hydrofobních skel pro automobily. Po nějakém čase, na základě poptávek od zákazníků, rozšiřují svůj sortiment a to o úpravu lakovaných povrchů v automobilovém průmyslu. Dále se začali specializovat na průmyslovou úpravu malovaných povrchů. V současné době se společnost zabývá výrobou, vývojem a marketingem výrobků používaných pro vysoce kvalitní zpracování, optimalizaci, opravu a úpravu různých povrchů. Mezi jejich zákazníky patří výrobci exkluzivních automobilů a jejich dodavatelé plastových dílů a kožených interiérů, dále pak výrobci hudebních nástrojů a nábytku.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropů včetně podstropních konstrukcí
(ke stropu těsně přilehlé ocelové konstrukce, podstropní vazníky a pomocné konstrukce mezi vazníky)
– průmyslové čištění plechového opláštění stěn, ocelových konstrukcí na stěnách, ocelových sloupů, jeřábových drah, skel bočních oken a sekčních vrat (obojí z vnitřní strany)
– průmyslové očištění světlíku z vnitřní strany, těles světel z horní strany a mostového jeřábu
– průmyslové očištění podlahy

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

visomax

 


Bleichert Automation GmbH & Co. KG – Německo.

Hans-Ulrich-Breymann-Straße 35, 74706 Osterburken

Roku 1876 zakládá pan Adolf Bleichert továrnu Bleichert Automation GmbH & Co. KG na výrobu lanovek v Lipsku. Postupem času rozšiřují své portfolio a to o výrobu a distribuci válečkových dopravníků a techniky pro technologie sypkých materiálů. Roku 1988 zakládají pobočku ve městě Michigan v USA a stávají se předním poskytovatelem automatizační techniky, válečkových dopravníků a robotických a montážních systémů na americkém trhu. V roce 2011 otevírají pobočku v Jižní Karolíně pro prodej, servis a údržbu. O tři roky později zakládají pobočku v Mexiku a dceřinou společnost v Číně. V současné době se společnost zabývá výrobou portálových systémů pro manipulaci a automatizaci, výrobou různých typů dopravníků ( válečkový, řetězový, pásový…), výrobou dopravních systémů pro práci s těžkými břemeny a výrobou akumulačních paletových dopravníků.

Prováděné práce:
– zhotovení nových omítek na betonových obvodových stěnách
– průmyslové malování betonových stěn a dřevěné příčky
– průmyslové čištění a nátěr ocelových sloupů, podstropních vazníků a konstrukcí na stěnách
– chemické očištění bočních oken z vnitřní strany

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

bleichert

 


O společnosti VOIT Automotive GmbH  – Německo.

Saarbrücker Str. 2, 66386 St. Ingbert

Společnost byla založena roku 1947 ve městě St. Ingbert v Německu jako rodinný podnik. Své nápady a dovednosti realizovali na amatérsky vyrobených vřetenových lisech a postupem času si vybudovali postavení v mezinárodním automobilovém průmyslu. Kolem 140 milionů jejich dílů je každoročně instalováno do aut značek Audi, BMW, Mercedes, VW, Ford, Opel, Jaguar, Land Rover atd. Společnost VOIT Automotive GmbH dodává díly pro motor, výfukový systém, hnací ústrojí automobilu, přívod paliva, pro podvozek a karosérii.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění a malování betonových stěn, sloupů, stropů a podstropních vazníků
– průmyslové čištění oken světlíků a technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

voit

 


Průmyslové malování ve společnosti Aerotech Czech – Česká republika.

Dr. Sedláka 763, 33901 Klatovy III

Společnost Aerotech Czech (ATC), původní název Drosten CZ s.r.o., byla založena v roce 2005 jako 100% dceřiná společnost společnosti Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG (ATP), světově známého výrobce leteckých motorů a plynových turbín. Hlavní činností společnosti je obrábění žáruvzdorných a žárupevných materiálů na bázi Ni-Cr-Co ( Nikl-Chrom-Kobalt), slitin titanu. Tyto materiály jsou nezbytné pro výrobu termodynamicky namáhaných komponent leteckých motorů. Vyráběné díly jsou charakteristické vysokými požadavky na kvalitu a přesnost výroby. Od roku 2012 probíhá montáž aerodynamických krytů a segmentů tepelné ochrany pro současnou evropskou nosnou raketu ARIANE 5. A od téhož roku dodávají každoročně sady pro 5 až 7 letů. V roce 2013 získala společnost ATC certifikát od společnosti Rolls-Royce UK pro výrobu kritických dílů.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonových (sádrokartonových) stěn v bílém odstínu včetně obnovy šedého soklu na stěnách

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

aeroteh klatov

 


O společnosti HSF Malacky – Slovensko.

Jesenského 1061/50, 901 01 Malacky

Společnost založil roku 1994 pan Helmut Sailer z Německa a pan Hans-Peter Stalder ze Švýcarska. Od počátku vzniku společnosti se zabývali výrobou plastových a hliníkových oken a dveří. Nyní se stále zabývají výrobou oken a dveří a výrobou doplňkového zboží jako jsou kliky, parapety, rolety, žaluzie a další. V současné době se řadí mezi největší výrobce oken v Evropě a mají zastoupení v několika zemích Evropy.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonových stěn a betonových sloupů
– průmyslové chemické čištění plechového opláštění stěn a ocelových sloupů.
– průmyslové chemické očištění skel bočních oken a sekčních vrat (obojí z vnitřní strany)

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

HSF Malacky

 


Průmyslové čištění ve společnosti Thun 1794 a.s. – Česká republika.

Tovární 242, 362 25 Nová Role

Závod byl založen roku 1921. Po druhé světové válce byl zařazen do skupiny Karlovarský porcelán. V roce 2009 byl zakoupen společností Thun 1794 a.s. a došlo k výrazné změně výrobní náplně. Nová Role se zároveň stala sídlem celé společnosti a v jejím areálu jsou umístěny i provoz servis a výroba sítotisku. Thun 1794 a.s. ve své výrobě navazuje na více jak dvěstěletou tradici výroby porcelánu. Kapacita tohoto závodu je 3,5 – 4.000 tun ročně. Společnost vyrábí užitkový a hotelový porcelán v celé řadě ucelených souborů. Každý soubor obsahuje škálu sortimentů, které činí každý tvar jedinečným. Jednotlivé tvary jsou zdobeny speciálními dekory dle přání zákazníků.
Ve společnosti Thun 1794 a.s. jsme prováděli níže uvedené práce.

Prováděné práce:
– průmyslové očištění všech ocelových podstropních konstrukcí – konkrétně se jedná o ke stropu těsně přilehlé profily, příčné a podélné příhradové vazníky a vodorovné ocelové konstrukce ve spodní části světlíků

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

thu 1729

 


Čištění a malování ve společnosti VUKI a.s. – Slovensko.

Rybničná 38, 831 07 Bratislava 36

Společnost byla založena v roce 1950 v Bratislavě. Od svého počátku byla činnost společnosti zaměřena na aplikovaný výzkum v oblasti elektroizolačních impregnantů a kabelového průmyslu. Po roce 1990 se firma postupně transformovala na podnikatelský subjekt. Dnešní VUKI a.s. je silná, moderní a konkurenceschopná výrobně-obchodní firma, jejímž hlavním cílem je mít spokojené zákazníky a stabilní pozici na trhu. Spolupracují a mají zastoupení ve více zemích Evropy. Realizují řešení na míru dle konkrétních požadavků zákazníků a každoročně investují několik set tisíc EUR do nových technologií a modernizace provozu. V současné době se zabývají výrobou a prodejem kabelů, vodičů a elektroizolačních materiálů a s tím souvisejícím výzkumem a vývojem.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonového stropu, stěn a sloupů a to včetně k plochám těsně přilehlých pomocných konstrukcí, rozvodů
– průmyslové čištění technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a hrubých nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu, těles světel a všech elektro rozvodů

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

vuki

 


Práce ve společnosti OK STS Toužim, s.r.o. – Česká republika.

Žlutická 430, 364 22, Toužim

Založení společnosti se datuje do roku 1994. OK STS Toužim se zabývá konstrukcí a výrobou speciálních a standardních palet sloužících pro nákladní přepravu, včetně plastových dílů, určených pro ruční i automatické plnění. Společnost za dobu svého působení v tomto oboru logistiky dosáhla významného postavení a dnes patří mezi největší evropské dodavatele palet a vozíků. Mezi největší odběratele patří VW, Audi, Opel, BMW, Mercedes, Ford..

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonových stropů, podstropních vazníků, stěn a sloupů
– průmyslové čištění světlíků, bočních oken a technických instalací, rozvodů na stěnách a ve výškách

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

sts toužim

 


O společnosti Kurt Seume Spezialmaschinenbau GmbH – Německo.

Dr.-Scheele-Straße 20A, OT Großkorbetha, 06688 Weißenfels

Roku 1955 vzniká ve městě Weissenfels v Německu rodinný podnik Kurt Seume Spezialmaschinenbau GmbH. Od počátku svého působení na trhu je jejich cílem nabídnout zákazníkům kompletní služby v oblasti strojírenství, tedy od výroby až po montáž. Pro svojí činnost používají na míru vyrobené speciální obráběcí a svářecí stroje, díky nimž jsou schopni uspokojit veškeré požadavky jejich zákazníků.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonového stropu a betonových stěn
– průmyslové chemické čištění ocelových sloupů na stěnách, podstropních vazníků, jeřábových drah a mostového jeřábu z bočních a spodních pohledových ploch
– průmyslové chemické očištění technických instalací. Konkrétně se jedná o očištění rozvodů vody,  tlakového vzduchu, plynu, těles světel a topení
– průmyslové očištění skel bočních oken z vnitřní strany

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Kurt Seume

 


Průmyslové čištění a malování ve společnosti KROMEXIM Products spol. s r.o. – Česká republika.

Hulínská 2383, 76701, Kroměříž

Počátek výroby společnosti KROMEXIM Products spol. s r.o. sídlící v Kroměříži sahá do 70-tých let. Firma se zabývá výrobou rozvaděčových skříní, které se v té době prodávaly v Československé republice především do zemědělských a částečně i průmyslových podniků. V polovině 90-tých let pak došlo k výrazným změnám technologie výroby a současně i ke změně organizační struktury firmy. Nové vedení firmy začalo s výrobou nových typů silových i datových, nástěnných i stojanových rozvaděčových skříní na vyšší kvalitativní úrovni na špičkových strojních zařízeních japonské výroby. K těmto rozvaděčovým skříním se vyrábí různé doplňky i v jiných povrchových úpravách, jako je například galvanické pokovování. V hale společnosti byly prováděny níže uvedené práce.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění a malování plechového opláštění stropu a podstropních vazníků

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:kromexim

 


Průmyslové čištění a malování ve společnosti NARETEC, s.r.o. – Česká republika.

28. října 1824/70, 301 00 Plzeň 1

Společnost NARETEC s.r.o. vznikla v záři 2003. Jsou přední poskytovatelé služeb a produktů souvisejících s vývojem a prototypovou výrobou akustických a interiérových modulů pro automobilový průmysl. Mezi koncové zákazníky patří většina světových výrobců automobilů jako jsou Škoda Auto, BMW, Audi, Honda, Jaguar, Opel, Renault/Hyundai, Suzuki, Volo, VW.

Prováděné práce:
– průmyslové malování plechových stropů, podstropních vazníků, stěn a sloupů
– průmyslové chemické očištění jeřábových drah a jeřábů
– průmyslové chemické očištění krycích skel podstropních kruhových světel z obou stran
– průmyslové chemické očištění světlíků a skel bočních oken na obvodových stěnách (obojí z vnitřní strany)
– průmyslové očištění všech technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody, plynu, těles světel, těles topení a všech elektro rozvodů.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

naretec

 


Průmyslové čištění hal ve společnosti AIR POWER s.r.o. – Česká republika.

Areál Škoda, Jižní Předměstí 2942, 321 00 Plzeň 3

Společnost AIR POWER s.r.o. byla založena v únoru 2001 na základě dlouhodobého kontraktu s nadnárodní firmou zabývající se výrobou a prodejem stavebních strojů. Firma zahájila provoz první montážní linky a sériovou výrobu prvních pěti typových řad strojů již v srpnu roku 2001. Vysoká kvalita produkce vedla v následujících letech k rozšíření kontraktu o další typy výrobků.
V roce 2012 se celá firma přestěhovala z výrobních hal v Chrástu do areálu Škody Investment v Plzni, kde jsme v loňském roce realizovali níže uvedené práce.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropů, světlíků z vnitřní strany a podstopních vazníků
– chemické čištění plechového opláštění stěn, skel bočních oken, betonových sloupů a betonových soklů stěn
– průmyslové chemické očištění všech technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách. Konkrétně se jedná o očištění trubkových rozvodů vody, těles světel (z horní strany) a těles topení.
– průmyslové očištění všech elektro rozvodů na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

air power

 


Práce pro společnost KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o. – Česká republika.

Ústecká 840/33, 405 02 Děčín-Rozbělesy

Děčínská kabelovna vznikla v letech 1909 až 1910 jako pobočný závod kabelářské firmy Bergmannových závodů v Berlíně a její původní název zněl „Rakouské Bergmannovy závody spol. s r.o., Vídeň, továrna Podmokly“. Začátkem roku 1930 továrnu zasáhl zničující požár a její provoz byl obnoven až na sklonku roku. Po roce 1990 byl podnik zprivatizován, znovu se osamostatnil a navrátil se ke svému současnému názvu KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.. Společnost se svými dlouholetými zkušenosti se řadí k renomovaným evropským výrobcům optických a metalických kabelů.

Prováděné práce:
– čištění a nátěr plechové střešní krytiny na jedné lodi haly včetně jedné strany přistavěné haly

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

kabelovna děčín

 


O společnosti Gottfried Kämper GmbH & Co. KG – Německo.

Hagener Str. 41, 58553 Halver

Tato společnost je rodinný podnik, jejichž kořeny sahají až do roku 1874. Jejich zákaznické základna se skládá především z kováren a sléváren, které jsou dodavateli do automobilového průmyslu. Kromě toho je celá řada jejich výrobků použita při stavbě lodí, v těžebním průmyslu a v železničním průmyslu. Společnost nabízí všechny zavedené druhy tepelného zpracování v oxidační atmosféře pro kování, lisování a v litých výrobků.

Prováděné práce:
– jedná se o nátěr fasády ve dvou odstínech. Celá plocha v bílém odstínu a zednicky ohraničený sokl v šedém odstínu (do výšky dle stávajícího stavu)

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Gottfried Kämper GmbH

 


O společnosti Weirtheim Kovo, s.r.o. Dunajská Streda – Slovensko.

Kracanská cesta 49, SK-929 01 Dunajská Streda

Společnost Wertheim založil ve Vídni roku 1852 pan Franz Freiherr von Wertheimem. Společnost se zabývá výrobou trezorů, ocelových konstrukcí výtahů a eskalátorů. Dále se zabývá výrobou podvozků pro hasičská respektivě užitková vozidla.

Zajímavost:
Společnost Wertheim má uložené veškeré klíče k trezorům, které vyrobila za dobu své působnosti.

Prováděné práce:
– čištění a malování plechového opláštění stropů, podstropních ocelových konstrukcí a plechového opláštění stěn
– malování plechového opláštění stropů včetně podstropních konstrukcí,průmyslové malování betonových stěn a plechového opláštění stěn
– chemické čištění skel a ocelových sloupů, čištění mostových jeřábů a jeřábových drah.
– malování betonových stěn a ocelových sloupů. Dále čištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, vody a plynu

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

wertheim_final

 


Čištění a malování haly společnosti TriboTec spol. s r.o. – Česká republika.

Košuličova 4, 619 00 Brno

Počátky výroby mazací techniky v podniku je dotován do roku 1925, kdy byl ve stávajícím areálu společnosti založen samostatný výrobní program v oblasti mazacích pump a injektorů.
V roce 1939 podnik rozšířil svoji výrobu o lokomotivní spojky, vagónové topení a pneumatické odkalovače. V letech 1939 až 1945 byla v podniku realizována zbrojní výroba, především hydraulické prvky pro ponorky. Podnik byl v roce 1992 privatizován, přijal název TRIBOS a pokračoval ve svém tradičním programu výroby. V roce 1995 vznikla společnost TRIBOTEC, která postupně navázala na předchozí výrobní tradici a dále rozvíjí výrobní obor mazací techniky.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonových stropů, betonových podstropních vazníků, betonových stěn a sloupů
– průmyslové očištění technických instalací na stěnách od prachu a hrubých nečistot za pomoci průmyslového vysávání ( trubkové rozvody tlakového vzduchu, vody, plynu a všech elektro rozvodů)
– průmyslové čištění skel bočních oken z vnitřní strany
– čištění těles světel a těles topení od prachu a hrubých nečistot za pomoci průmyslového vysávání

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

tribotec_final

 


Čištění a malování haly společnosti SAMA Maschinenbau GmbH. – Německo.

Schillerstrasse 21, 95163, Weissenstadt

Společnost SAMA Maschinenbau GmbH byla založena roku 1996 ve městě Weissenstadt. Roku 1997 se společnost stává součástí skupiny SACMI ( SACMI je mezinárodní výrobní skupina strojů a investičních celků pro keramiky, obalovou techniku (včetně nápojů a uzavírek a kontejnery), potravinářský průmysl a automatizaci. Její síla spočívá v použití inovativních technologií, vynikající pozice skupiny na mezinárodních trzích a její závazek k výzkumu a vývoje a poskytovat zákazníkům kvalitní služby). Tímto společnosti SAMA dostává podporu v celosvětové obchodní síti skupiny SACMI. Dnes je SAMA specialista na stroje a zařízení pro úpravu a výrobu nádobí a technické keramiky.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonového stropu a stěn včetně ocelových konstrukcí ke stropům a stěnám přilehlých
– průmyslové chemické čištění a nátěr ocelových sloupů, podstropních vazníků, jeřábové dráhy a podélných ocelových U profilů umístěných vždy pod a nad okny
– průmyslové očištění technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot pomocí průmyslového vysávání. Konkrétně se jedná o očištění těles světel, rozvodů klimatizace, rozvodů vody, plynu, tlakového vzduchu a kabelových lávek.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

sama_final

 


Průmyslové čištění a malování v hale firmy Rohre Ketterer GmbH. – Německo.

Schmalzgrube 6, 42655 Solingen

Společnost Rohre Ketterer GmbH byla založena v roce 1975 se zaměřením na obchodováním a obráběním trubek. Se zaměřením na tenkostěnné a kapilární trubky vyvinuli jedinečné postupy, které se neustále inovují pro potřeby a přínosy zákazníků. Každý měsíc dodávají stovky a tisíce opracovaných trubkových dílů pro zákazníky ze všech průmyslových odvětví v celé Evropě.

Prováděné práce:
– průmyslové chemické čištění plechového opláštění stropu včetně podstropních vazníků
– průmyslové chemické čištění a malování (v bílém odstínu) plechového opláštění jedné boční stěny
– průmyslové malování betonových stěn včetně ocelových konstrukcí těsně přilehlých ke stěnám (podélné profilu u oken, zavětrování mezi sloupy)
– průmyslové chemické čištění ocelových sloupů, jeřábových drah a mostového jeřábu (obojí z pohledových stran, tj. z bočních a spodních ploch)
– průmyslový nátěr 2 ks ocelových sloupů (z červeného odstínu do zeleného odstínu)
– průmyslové chemické očištění těles světel (z horní strany), světlíků, skel bočních oken a sekčních vrat (vše z vnitřní strany)

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

rohre_ketterer_final_svetly

 


Průmyslové čištění a malování haly společnosti Pinter Guss GmbH. – Německo.

Brunnwiesenstraße 2, 94469 Deggendorf

Píše se rok 1907 a pan Bernhard Pinter zakládá slévárenskou společnost Pinter Guss GmbH. Roku 1942 bratři Wilhelm a Bernhard Pinter, kteří společnost převzali po svém otci, přesunuli slévárnu do města Deggendorf. V roce 1990 proběhla nová výstavba továrny, ve které slévárna sídlí doposud. Společnost Pinter Guss Gmbh se zabývá výrovou a úpravou kvalitních slévárenských výrobků z hliníku a slitin mědi.

Zajímavost:
Slévárna vyrábí pro firmu Bosch příruby určených pro vstřikovací systém Common Rail.

Prováděné práce:
– průmyslové očištění (odprašnění) betonového stropu,podstropních vazníků, stěn a sloupů
– průmyslové malování betonového stropu, podstropních vazníků, stěn a sloupů
– průmyslové očištění jeřábových drah, mostových jeřábů a všech technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách
– průmyslové chemické očištění skel bočních oken z vnitřní stran

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Pinter Guss_small

 


Průmyslové čištění a malování haly ve firmě Qualiform Zrt. – Maďarsko.

Vasút út 1., Apc, 3032

Společnost Qualiform Zrt. vznikla roku 2007 se sídlem v obci APC v Maďarsku. Je nástupce společnosti BT holding Qualiform Kft. Tato společnost se zabývá výrobou hliníkových a litinových odlitků a to nejčastěji pro automobilový průmysl (např.:MAN Truck & Bus AG – Germany, MAN Latin America Industria – Brazil, BMW Motoren GmbH – Austria)

Zajímavost:
Na realizaci této zakázky jsem měli “šibeniční” termín a to necelé 4 dny. A ještě k tomu naši kluci přišli o šupačku. Ale přesto jsme termín zvládli dodržet a zakázku jsme úspěšně včas předali.

Prováděné práce:
– průmyslové malování betonového stropu včetně betonových podstropních vazníků
– průmyslové malování betonových stěn a sloupů
– průmyslové chemické čištění světlíku z vnitřní strany
– očištění technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot pomocí průmyslového vysávání

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

qualiform_small

 


Průmyslové čištění a malování ve společnosti Schäfer-Menk – Česká republika.

Dýšina 302, 330 02

Firma Schäfer-Menk, s.r.o. vznikla v roce 1994. Je to zahraniční společnost s výrobními závody v Praze a Dýšiné u Plzně. Tato společnost se zabývá výrobou technologicky náročných svařovaných konstrukcí, transformátorových nádob, svařenců pro důlní techniku, komponentů pro autojeřáby, stavební stroje a statorů pro motory. Veškerá produkce firmy je exportována do zemí celého světa.

Prováděné práce:
– čištění a malování betonového stropu, betonových podstropních profilů, betonových stěn a sloupů
– průmyslové čištění a nátěr jeřábových drah a mostového jeřábu (20t)

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Schöfer Menk - Dýšina (2)_small

 


Spolupráce s firmou KORES spol. s r.o. – Česká republika.

Společnost KORES spol. s.r.o. vznikla roku 1993. Od svého vzniku společnost trvale podniká v oboru výroby, dodávek a montáží stavebních zámečnických konstrukcí, se specializací na ocelové konstrukce montovaných staveb (ocelové montované haly a jejich jednotlivé komponenty). Dále provádí dodatečné zateplování, opravy a repasi střech a fasádních plášťů stávajících halových objektů.
Jelikož se společnost KORES spol. s.r.o. zabývá repasí hal, tak nás opět oslovili, abychom jim pomohli s další zakázkou a to pro společnost Oto servisní s.r.o.. S firmou KORES spol. s.r.o. spolupracujeme už delší dobu.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění ocelových konstrukcí tlakovou vodou 500 bar tzv. “vodním kladivem”
– vysokotlaký nástřik dvou-složkových barev na ocelové konstrukce

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Kores_final

 


Průmyslové čištění a malování ve společnosti Bilstein CEE – Česká republika.

Na Louce 97, 267 01 Králův Dvůr

Společnost Bilstein CEE byla založena v roce 1905, nachází se v západní části České republiky a to v Králově Dvoře. Bilstein CEE a.s. má jako dodavatel pásové oceli vynikající pověst. Specialitou výroby je produkce tenkých pásů z uhlíkových ocelí.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění betonových stropů tlakem vody (tlak 250 bar)
– očištění jeřábových drah a ocelových konstrukcí vysokotlakým “vodním kladivem – 500 bar” od koroze
– průmyslové mechanické čištění ocelových profilů na obkladové stěně
– průmyslové malování betonových stěn a stropů a všech ocelových konstrukcí

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

Bilstein - Králův Dvůr (14)_small

 


Střípky z naší firmy

Švihov

Na malování stropů a stěn v průmyslových nebo výrobních halách používáme několik typů barvy od osvědčených výrobců. Během dvou let jsme použili na realizované zakázky cca 200 tun jednoho typu barvy.

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

Barvy-zasobovani_final

 


Průmyslové čištění a malování na hale společnosti ZARGES Kft. – Maďarsko.

6000 Kecskemét, Füzfásköz 3

Společnost ZARGES Kft. založil pan Walther Zarges ve městě Stuttgart. Měl vizi vyrábět lehké žebříky, které by usnadňovaly každodenní život lidí. A proto roku 1938 zakládá svojí společnost. Během prvních šesti let vzrostla poptávka po jejich výrobcích natolik, že se museli přesunout přesunout do nového působiště. Vybrali si místo v Horním Bavorsku ve městě Weilheim. V roce 2000 společnost otevřela novou pobočku ve městě Kecskemét v Maďarsku.
Jejich sortiment se neustále rozšiřoval. V současné době společnost ZARGES Kft. vyrábí více než 500 druhů různých mobilních lešení, plošin a žebříků. Dále se zabývá výrobou různých typů boxů a kufrů pro skladování a transport.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění plechového opláštění stropů, střešních vaznic a pomocných konstrukcí mezi vazníky
– průmyslové čištění ocelových sloupů, podstropních vazníků a trubkového rozvodu instalovaného pod stropem
– průmyslový nástřik izolační barvy na plechové opláštění stropů, střešních vaznic a pomocných konstrukcí mezi vazníky
– průmyslový nástřik epoxidové barvy na ocelové sloupy, podstropních vazníků a trubkového rozvodu instalovaného pod stropem

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

ZARGES

 


Průmyslové čištění a malování na hale Pengg Kabel – Rakousko.

Mariazeller Straße 125, 8605 Kapfenberg

V únoru letošního roku jsme pracovali na zakázce v sousedním Rakousku. Konkrétně se jedná o firmu Pengg Kabel. Tato firma se zabývá výrobou různých typů kabelů – měděné telekomunikační kabely, železniční zabezpečovací kabely, kabely z optických vláken atd….

Zajímavost: Firma Pengg Kabel pokládala optický kabel napříč rakouského jezera Attersee. Optický kabel se pokládal z Attersee do Weyregg. Délka kabelu byla přes 2500 m. Jezero Attersse má rozhlohu 46,7 km2 a dosahuje maximální hloubky 171 m.

Prováděné práce:
– průmyslové čištění a malování betonových stropů
– průmyslové čištění ocelových podstropních vazníků
– průmyslové chemické očištění těles světel a mostových jeřábů

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:Pengg Kabel (1)

 


Čištění a malování výrobní haly ve firmě PRECIOSA – Česká republika.

Nový svět 915, Kamenický Šenov, 471 14

Sklářská tradice započala ve Mšeně, městě uprostřed Křišťálového údolí, rodem Wanderů. Po celém Křišťálovém údolí se sklářská tradice předávala z otce na syna. Píše se rok 1948 a všechny sklárny v Křišťálovém údolí se spojují v jeden podnik a vzniká národní podnik PRECIOSA.

Zajímavost: V roce 2009 představily nejmenší broušený kámen na světě, který měří pouhých 0,5 milimetru v průměru a třpytí se na neuvěřitelných 33 facetách.

Prováděné práce:
– odprašnění stropu a stropních ocelových konstrukcí
– malování stropu a stropních ocelových konstrukcí

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

 preciosa Lustry (4)  preciosa Lustry (5)

 


Průmyslové čištění výrobní haly SWISS KRONO – Německo.

Wittstocker Chaussee 1, 16909 Heiligengrabe

Píše se rok 1966 a rakouský podnikatel Ernst Kaindl zakládá svou společnost ve městě Menznau ve Švýcarsku. Za dobu své působnosti na trhu se stala jednou z předních světových společností v rámci odvětví dřevěných výrobků. V současné době si mohou zákazníci koupit výrobky společnosti Swiss Krono Group ve více než 121 zemí.

Zajímavost z realizace zakázky: Celou zakázku jsme prováděli za nepřetržitého provozu. Čistili jsme strop a ocelové konstrukce nad zapékacími pecemi, kde teploty přesahovaly 40 °C. Pracovali jsme v zakouřeném a prašném prostředí, kde teploty při zemi byly cca 5°C a teploty u stropu byly cca 40°C

Prováděné práce:
– odprašnění stěn a stropu, vysávání ocelových konstrukcí, čištění oken

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

ilustrační foto:

swiss krono (3)  swiss krono (2)

 


Maďarská mise

Při vypisování potřebných papírů do Maďarska panovala velice dobrá nálada. Bude to asi tím, že se naši svědomití zaměstnanci učili celý víkend maďarsky a tak jsou dobře připraveni na svojí první “misi” do Maďarska. Přejeme šťastnou cestu!

Zde je ukázka některých maďarských slov:
dobrý den – jó napot, nashledanou – búcsú, ano – igen, ne – nincs, děkuji – köszönöm, pivo – sör, klobása – kolbász, mám hlad – Éhes vagyok, mám žízeň – szomjas vagyok

www.facebook.com/giraffefacility
www.instagram.com/hezci_domy_giraffe_facility

  madarsko2